Wzywam Cię, Duchu, przyjdź

1. Wzywam Cię, Duchu, przyjdź, GAh GAh
Czekam wciąż, byś dotknął nas. GAh GAD
Wołam Cię, Panie, przyjdź,
Jezu, Zbawco, do dzieci Twych.

Ref. Jak spragniona ziemia rosy dusza ma.
Tylko Ty możesz wypełnić serca głód.

2. Głębio mórz, potęgo gór.
Boże mój, nie mogę bez Twej miłości żyć,
Nie chcę bez Ciebie żyć.