To mój Pan

To mój Pan, wiele mi uczynił, ad
On moim Bogiem. GC
To mój Pan, wiele mi uczynił, ad
On mnie uzdrowił. Ea