Nie ma problemu

Nie ma problemu, by Bóg rozwiązać nie mógł, Ga
Góry tak wielkiej, by On przesunąć nie mógł. CDG (D)
Burzy tak strasznej, by On uciszyć nie mógł,
Smutku głębokiego, by ukoić nie mógł.

Skoro poniósł On na barkach swych ciężary świata,
Wiedz, drogi bracie, że On poradzi i twym.
Skoro poniósł On na barkach swych ciężary świata,
Wiedz, droga siostro, że On poradzi i twym.